Vážení členové tenisového klubu a vážení rodinní zástupci, tímto vás zveme na výroční členskou schůzi, která se bude konat:

ve Spolkovém domě (na náměstí) dne 26.4.2018 od 18:00

Najděte chvilku a přijďte, vyhodnotíme uplynulou sezónu a představíme plány na tu nadcházející.

Pozvánka na výroční členskou schůzi

2017

Projekt MŠMT 2017

Soutěže smíšených družstev 2017

Turnaje 2017

Spolupracující partneři: