Projekt, který byl v roce 2017 finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 65.000,-Kč:

Zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže

Poskytnuté prostředky jsou klubem využívány na:

 • Letní sezóna – tréninky na antukových kurtech (40 dětí a mládeže)
  • náklady na trenéry
  • tenisové míče na tréninky
  • poplatky za registrace
  • poplatky za soutěže družstev
  • cestovné na soutěže družstev
  • zdravotní prohlídky
 • Zimní sezóna – tréninky v tělocvičně a hale (30 dětí a mládeže)
  • náklady na trenéry
  • tenisové míče na tréninky
  • nájemné tělocvična
  • nájemné hala

Spolupracující partneři: